Ông Đoàn Minh Huấn được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 31/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 816-QĐNS/TW ngày 30/3/2023 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.(đọc thêm)