Nhiều hoạt động đặc sắc tại 'Festival Biển đảo Việt Nam - TP Vũng Tàu 2024'

“Festival Biển đảo Việt Nam - TP Vũng Tàu 2024” diễn ra từ ngày 23 - 26/5/2024 tại Quảng trường đường Quang Trung - Bãi Trước, TP Vũng Tàu. (đọc thêm)