Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vận hành hết công suất

Để đảm bảo cung ứng điện cho đất nước, năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự tính phải huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than. Do đó, các công ty nhiệt điện tập trung mọi nguồn lực, vận hành hết công sức, đáp ứng huy động cao từ hệ thống. Ghi nhận tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.(đọc thêm)