Lạng Sơn cảnh báo tình trạng ùn tắc hàng hóa chờ xuất khẩu

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; cùng các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu về tình hình ùn tắc hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (đọc thêm)