Lần đầu tiên triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh tại Việt Nam

Lần đầu tại Việt Nam, triển lãm nghệ thuật Van Gogh Art Lighting Experience thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng yêu hội họa trên cả nước.(đọc thêm)