'Lá chắn thép' trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước. (đọc thêm)