Khởi công nhà máy hydro xanh đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 30/3, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất hydro xanh tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Đây là dự án sản xuất hydro có quy mô lớn nhất hiện nay và cũng là dự án sản xuất hydro xanh từ nguồn năng lượng tái tạo được đầu tư tại Việt Nam.(đọc thêm)