Khách quốc tế đến Việt Nam giảm so với tháng trước

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt trên 916.000 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước. Trong 10 thị trường khách lớn nhất, khách Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, với gần 147.000 lượt, gấp hơn 1,3 lần tháng 4.(đọc thêm)