Hợp long cầu Vĩnh Tuy 2 vào ngày 30/5

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cầu Vĩnh Tuy 2) sẽ tiến hành hợp long vào ngày 30/5 và chuyển sang giai đoạn thi công, hoàn thiện để chuẩn bị thông xe trong tháng 9/2023.(đọc thêm)