Hạn hán ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân Sơn La

Nggười dân huyện Mường La và một số khu vực khác tại tỉnh Sơn La đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất.(đọc thêm)