Hà Nội dự kiến vẫn tuyển sinh lớp 1, 6 theo tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố vẫn áp dụng nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến, học sinh ở phường, xã nào sẽ được xếp vào trường học ở khu vực đó.(đọc thêm)