Giới chuyên gia bối rối về các 'que sáng' trên bầu trời Brazil, Argentina và Chile

Người dân ở một số quốc gia Nam Mỹ đã ghi hình được những “que sáng” kỳ lạ trên bầu trời trong tháng qua.(đọc thêm)