Giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lúc 15 giờ ngày 23/5 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít). (đọc thêm)