Giá xăng có thể tăng

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, với xu hướng giá xăng dầu thế giới, nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng ngày 1/6 có thể tăng.(đọc thêm)