Giá Bitcoin giảm xuống dưới 27.000 USD

Giá Bitcoin ngày 2/6/2023 tiếp tục giảm xuống dưới 27.000 USD. Vào thời điểm 9h30 (giờ Việt Nam), Bitcoin giao dịch ở mức 26.938,80 USD/BTC; biên độ giao dịch ở 26.541,30 - 26.980,00 USD (giá thấp nhất - cao nhất).(đọc thêm)