Đưa văn học nhà trường lên sân khấu

Nhằm giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ tác phẩm văn học trong chương trình giáo dục phổ thông, theo đề án của UBND thành phố Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật sân khấu Thủ đô đã và đang sôi nổi dàn dựng tác phẩm để sẵn sàng đưa vào trường học trong năm học tới. (đọc thêm)