Cửa khẩu Móng Cái chính thức là cửa khẩu nhập khẩu lương thực vào Trung Quốc

Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này.(đọc thêm)