Chậm di dời hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến tiến độ các công trình trọng điểm

Tại các công trình giao thông trọng điểm hiện nay, nhất là các dự án đường bộ cao tốc, mắc dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch của các địa phương tương đối cao, nhưng do phần lớn hạ tầng kỹ thuật đường điện, viễn thông vẫn "án ngữ", chậm di dời trên tuyến chính các dự án, đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.(đọc thêm)