Cảnh sát cơ động diễu hành, biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

Ngày 14/4, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, đại diện cho hơn 33.000 chiến sĩ cơ động (CSCĐ) cả nước đã tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày truyền thống vẻ vang của ngành.(đọc thêm)