Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đảm bảo an ninh nơi phên dậu Tổ quốc

Với trách nhiệm của những người gìn giữ biên cương của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thường xuyên tuần tra, kiểm tra, bảo vệ các cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn và dọn dẹp vệ sinh xung quanh các cột mốc. Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, nhằm bảo vệ an ninh an toàn khu vực biên giới.(đọc thêm)