Bộ đội biên phòng - Điểm tựa xanh biên cương

Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (3/3/1959 - 3/3/2023), Bộ đội biên phòng luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia làm nghĩa vụ quốc tế cao cả và là điểm sáng trong đối ngoại biên phòng. (đọc thêm)