Biên phòng TP Hồ Chí Minh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển

Phát huy sức mạnh tổng hợp, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ bình yên cho toàn vẹn vùng đất, vùng biển, vùng biên giới trên biển…(đọc thêm)