9 doanh nghiệp gỗ nghi sử dụng hóa đơn khống

Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế chuyển hồ sơ 9 doanh nghiệp trực tiếp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ cho cơ quan công an, trong đó, nghi ngờ nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hoá đơn khống để hoàn thuế. (đọc thêm)