17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Hội

Sáng 21/3, trung tâm đăng kiểm 2915D ở huyện Thường Tín được hoạt động trở lại. Như vậy, đến thời điểm này có 17 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội đang hoạt động.(đọc thêm)