Tin tức TV: Cảnh báo tái diễn di cư bất hợp pháp

Di cư, nhập cư bất hợp pháp là vấn đề không mới với châu Âu và Mỹ nhưng lại nóng lên sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt.(đọc thêm)