Tags:

Xanh cyan

  • Lý giải ý nghĩa màu sơn của hãng Taxi Xanh SM

    Lý giải ý nghĩa màu sơn của hãng Taxi Xanh SM

    Gần 50 chiếc ô tô điện VinFast VF e34 đầu tiên sơn màu xanh Cyan - màu nhận diện thương hiệu Taxi Xanh SM đã chính thức được VinFast bàn giao cho Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM).