Tags:

Uss mount whitney

  • Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney vào Biển Đen

    Mỹ điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney vào Biển Đen

    Trên tài khoản Twitter ngày 1/11, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã đi vào Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

  • Tương quan lực lượng các bên tham chiến

    Tương quan lực lượng các bên tham chiến

    Mỹ: Tàu sân bay USS Enterprise, 2 tầu khu trục USS Barry và USS Tout (mỗi tầu có thể chở 96 tên lửa Tomahawh); 2 tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge và USS Ponce, tàu chỉ huy USS Mount Whitney, 3 tàu ngầm USS Providence, USS Scranton, USS Florida.