Tags:

Pietro masina

  • Cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Italy

    Cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Italy

    Theo Giáo sư Pietro Masina thuộc trường Đại học Đông Phương Naples, Tổng biên tập Tạp chí châu Âu Nghiên cứu Đông Á, việc Italy và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là điểm đến chứ không chỉ là điểm khởi đầu của mối quan hệ song phương tốt đẹp, ngày càng phát triển. Ông nhấn mạnh Đại học Đông Phương Naples sẵn sàng góp phần tích cực nhằm phát triển quan hệ song phương Italy - Việt Nam khi quyết định chọn tiếng Việt làm môn học chính thức.