Tags:

Phòng chống tiêu cực

 • Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ

  Bộ Công Thương siết chặt kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ

  Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.

 • Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp BCĐ Cải cách Tư pháp Trung ương

  Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp BCĐ Cải cách Tư pháp Trung ương

  Ngày 17/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với nội dung thảo luận, cho ý kiến về Đề án Phòng, chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư; báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2002-2016.

 • Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

  Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

  Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 22, cho ý kiến về Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

 • Các tư lệnh ngành trả lời về 'bốn món nợ'

  Các tư lệnh ngành trả lời về 'bốn món nợ'

  “Bốn món nợ” lớn mà cử tri mong chờ các "tư lệnh ngành" giải trình: Một là nợ công, nợ thu ngân sách, nợ xấu, nợ thuế; hai là nợ việc làm; ba là nợ văn bản pháp luật; bốn là nợ các biện pháp cần thiết để đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

 • Xử lý nghiêm tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ

  Xử lý nghiêm tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ

  Để có cái nhìn đa chiều về đội ngũ công chức, viên chức hiện nay cũng như những yêu cầu đặt ra trong Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi cùng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

 • Chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

  "Sau 9 kỳ làm việc, kể từ Đối thoại 1 đến Đối thoại 9, Đối thoại Phòng, chống tham nhũng đã trở thành một kênh quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ những quan tâm, gợi ý có tính tham khảo, định hướng cho hoạt động đấu tranh phòng chống tiêu cực và tham nhũng tại Việt Nam.