Tags:

Patrick kennedy

  • Cuộc sống trong men say của gia đình Ted Kennedy

    Cuộc sống trong men say của gia đình Ted Kennedy

    Patrick Kennedy, cựu nghị sĩ Mỹ và là con trai của cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy, đã lần đầu tiên phá vỡ quy tắc im lặng của dòng tộc Kennedy khi lên truyền hình tâm sự về bí mật gia đình. Cuộc trò chuyện diễn ra sau khi ông xuất bản một cuốn sách nói về việc men rượu đã hủy hoại gia đình ông như thế nào.