Tags:

Pacific sogo department stores

  • Pacific SOGO Department Stores được nhận Giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm ở châu Á năm 2020

    Pacific SOGO Department Stores được nhận Giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm ở châu Á năm 2020

    SINGAPORE- Media OutReach – Có tổng cộng 81 dự án và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp châu Á đã được bình chọn và được nhận Giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm ở châu Á năm 2020 (Asia Responsible Enterprise Awards 2020 – AREA 2020), tăng 27% so với năm ngoái. Giải thưởng được nhiều người coi là tiêu chuẩn vàng đánh giá về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và thực hành bền vững.