Tags:

One global vietnam

  • Diễn đàn 'Kết nối tương lai vì một Việt Nam toàn cầu' tại Pháp

    Diễn đàn 'Kết nối tương lai vì một Việt Nam toàn cầu' tại Pháp

    Biến đổi khí hậu, cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, hay đại dịch COVID đều là những “chất xúc tác” tạo ra những sự thay đổi lớn lao và hàng ngày cho Việt Nam và thế giới. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với Việt Nam để thích ứng và tìm ra hướng đi mới bền vững hơn và cũng là mục đích của diễn đàn “Kết nối tương lai vì một Việt Nam toàn cầu” (One Global Vietnam: Connect2Future), diễn ra trong hai ngày 4 - 5/11 tại Thủ đô Paris (Pháp).