Tags:

Keppel sakra cogen

  • Sẽ xây dựng nhà máy điện có khả năng chạy bằng hydro đầu tiên tại Singapore

    Sẽ xây dựng nhà máy điện có khả năng chạy bằng hydro đầu tiên tại Singapore

    Keppel Infrastructure Holdings Limited (Keppel Infrastructure), thông qua công ty con Keppel Energy, đã đi đến quyết định đầu tư cuối cùng (FID) để phát triển nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) tiên tiến và hiện đại với công suất 600MW, đồng thời đã trao hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) cho Liên danh nhà thầu Mitsubishi Power Asia Pacific và Jurong Engineering để xây dựng nhà máy. Nhà máy Keppel Sakra Cogen sẽ được xây dựng tại khu vực Sakra của Đảo Jurong và là nhà máy điện có khả năng chạy bằng hydro đầu tiên ở Singapore.