Tags:

Henderson sunlight asset management limited

 • 6 tháng cuối năm 2020, doanh thu của Sunlight REIT đạt 399,5 triệu HKD, giảm 8,6% so với cùng kỳ 2019

  6 tháng cuối năm 2020, doanh thu của Sunlight REIT đạt 399,5 triệu HKD, giảm 8,6% so với cùng kỳ 2019

  ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 4 tháng 2 năm 2021 – Henderson Sunlight Asset Management Limited – đơn vị quản lý Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT) đã công bố kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 (kết thúc vào ngày 31/12/2020).

 • Sunlight REIT thu xếp được khoản vay gắn với bền vững trị giá 500 triệu HKD từ Ngân hàng DBS

  Sunlight REIT thu xếp được khoản vay gắn với bền vững trị giá 500 triệu HKD từ Ngân hàng DBS

  ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 2 tháng 2 năm 2021 – Henderson Sunlight Asset Management Limited – đơn vị quản lý Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT) và Ngân hàng DBS Hồng Kông đã thông báo: Sunlight REIT vừa thu xếp được khoản vay vốn gắn với bền vững trị giá 500 triệu dollar Hồng Kông từ DBS Hồng Kông.

 • Sunlight REIT hoàn tất việc phát hành trái phiếu trung hạn kỳ hạn 5 năm có trị giá 300 triệu HKD

  Sunlight REIT hoàn tất việc phát hành trái phiếu trung hạn kỳ hạn 5 năm có trị giá 300 triệu HKD

  ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 26 tháng 11 năm 2020 – Henderson Sunlight Asset Management Limited, đơn vị quản lý của Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT) đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu trung hạn 5 năm có trị giá 300 triệu dollar Hồng Kông (HKD) đầu tiên.

 • Quý 3/2020, các số liệu thống kê của Sunlight REIT đều giảm so với quý 2/2020 do ảnh hưởng của COVID-19

  Quý 3/2020, các số liệu thống kê của Sunlight REIT đều giảm so với quý 2/2020 do ảnh hưởng của COVID-19

  HONG KONG, CHINA – Media OutReach – Ngày 21 tháng 10 năm 2020- Henderson Sunlight Asset Management Limited – đơn vị quản lý của Sunlight Real Estate Investment Trust (Sunlight REIT) vừa công bố các số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh trong quý 3/2020 (kết thúc vào ngày 30/9/2020). Nhìn chung, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên các chỉ số về kết quả kinh doanh của Sunlight REIT trong quý 3/2020 đều sụt giảm so với quý 3/2029.

 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation cung cấp khoản vay 7 tỷ yên Nhật gắn với tính bền vững cho Sunlight REIT

  Sumitomo Mitsui Banking Corporation cung cấp khoản vay 7 tỷ yên Nhật gắn với tính bền vững cho Sunlight REIT

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa thông báo: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Trust -REIT) Sunlight (Sunlight REIT) đã hoàn tất thủ tục để có khoản vay liên kết bền vững đầu tiên. Nỗ lực thành công này không chỉ thể hiện cam kết của Henderson Sunlight Asset Management trong việc kết nối quản lý vốn với tính bền vững, mà còn củng cố mối quan hệ hợp tác giữa công ty với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), một đối tác ngân hàng của Sunlight REIT từ năm 2006.

 • Năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Sunlight REIT đạt 854,6 triệu HKD, tăng 0,5% so với năm tài chính trước

  Năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Sunlight REIT đạt 854,6 triệu HKD, tăng 0,5% so với năm tài chính trước

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 8 tháng 9 năm 2020 – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa công bố kết quả kinh doanh của Sunlight REIT (Real estate investment trust – Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) trong năm tài chính 2019/2020 (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020).

 • Trong quý 1/2020, tình hình kinh doanh của Sunlight REIT chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi đại dịch COVID-19

  Trong quý 1/2020, tình hình kinh doanh của Sunlight REIT chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi đại dịch COVID-19

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngày 27 tháng 4 năm 2020 – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý), với tư cách là đơn vị quản lý của Quỷ úy thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight Real Investment Investment Trust – Sunlight REIT), vừa công bố số liệu thống kê hoạt động của Sunlight REIT trong quý 3 của năm tài chính 2019/20 (tức quý 1/2020).

 • Sáu tháng cuối năm 2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 437,1 triệu HKD, tăng 2,9%

  Sáu tháng cuối năm 2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 437,1 triệu HKD, tăng 2,9%

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach  – Ngày 11 tháng 2 năm 2020 – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh tạm thời của Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight (Sunlight Real estate investment trust – Sunlight REIT) trong 6 tháng cuối năm 2019 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019).

 • Sunlight REIT công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019

  Sunlight REIT công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Henderson Sunlight Asset Management Limited với tư cách là nhà quản lý của Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản Sunlight (Real Investment Investment Trust – REIT) đã công bố kết quả kinh doanh của Sunlight REIT cho quý đầu tiên của năm tài chính 2019/2020 (tức là quý 3/2019).

 • Trong năm tài chính 2018/2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 850,7 triệu dollar Hồng Kông

  Trong năm tài chính 2018/2019, doanh thu của Sunlight REIT đạt 850,7 triệu dollar Hồng Kông

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 4 tháng 9 năm 2019 – Henderson Sunlight Asset Management Limited vừa chính thức thông báo kết quả hoạt động cuối cùng của Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (Real estate investment trust – REIT) Sunlight cho năm tài chính 2018/2019 (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019). Henderson Sunlight Asset Management Limited là nhà quản lý của Sunlight REIT.

 • Sunlight REIT công bố các số liệu thống kê về hoạt động trong quý 1/2019

  Sunlight REIT công bố các số liệu thống kê về hoạt động trong quý 1/2019

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Henderson Sunlight Asset Management Limited, với tư cách là nhà quản lý của Sunlight Real Investment Investment Trust (“Sunlight REIT”- Quỹ ủy thác bất động sản Sunlight), đã công bố số liệu thống kê hoạt động của Sunlight REIT cho quý 3 của năm tài chính 2018/2019 (năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2019), tức quý 1/2019. Tại thời điểm ngày 31/3/2019, tỷ lệ lấp đầy danh mục đầu tư của Sunlight REIT là 96,9%, so với 96,7% được ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2018.

 • Doanh thu 6 tháng cuối năm 2018 của Sunlight REIT đạt gần 425 triệu dollar Hồng Kông, tăng 6,4%

  HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – 14 tháng 2 năm 2019 – Với tư cách là nhà quản lý, Công ty Henderson Sunlight Asset Management Limited đã thông báo kết quả kinh doanh tạm thời của Sunlight REIT (quỹ ủy thác đầu tư bất động sản) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.