Tags:

Cordlife

  • Cordlife được phép triển khai OptiQ, dịch vụ lưu trữ giác mạc cho người cận thị, loạn thị ở Singapore

    Cordlife Group Limited, , công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng vừa thông báo đã được Bộ Y tế Singapore cấp giấy phép cho phép Công ty triển khai thực hiện OptiQ, một dịch vụ ngân hàng lưu giữ giác mạc tại Singapore. Cordlife là công ty đầu tiên ở châu Á cho phép bệnh nhân phẫu thuật mắt khúc xạ bằng phương pháp chiết xuất thấu kính vết mổ nhỏ (ví dụ: SMILE) cho người cận thị hoặc loạn thị để bảo tồn đông lạnh các giác mạc của họ nhằm điều trị tiềm năng viễn thị và các bệnh lý về mắt khác trong tương lai.