Tags:

Chính sách pháp luật

 • Phát huy nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển đất nước

  Phát huy nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển đất nước

  Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, vấn đề đất đai và chính sách, pháp luật quản lý đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Đẩy mạnh nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Đẩy mạnh nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2021 để thông tin về hoạt động của Bộ và trả lời trực tiếp những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm. Nổi bật là các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng chính sách pháp luật; đẩy mạnh các nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

 • Nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao

  Nhiệm kỳ 2016-2021: Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao

  Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. 

 • Khẩn trương đưa nội dung Nghị quyết của Đảng liên quan đến KH&CN vào cuộc sống

  Khẩn trương đưa nội dung Nghị quyết của Đảng liên quan đến KH&CN vào cuộc sống

  Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc quán triệt, xây dựng các chương trình hành động của Bộ, của các đơn vị để các chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

  Người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

  Những năm qua, Cả sư Đổng Bạ (70 tuổi) người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận luôn là tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển quê hương.

 • Đổi mới, phát triển bền vững kinh tế biển

  Đổi mới, phát triển bền vững kinh tế biển

  Xác định phát triển kinh tế biển là hướng đột phá trong phát triển hội nhập trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, trong 5 năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực thi nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo như: Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 • Tăng cường phối hợp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự

  Tăng cường phối hợp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự

  Trong năm 2021, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Sóc Trăng tập trung thực hiện có hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Không còn tình trạng 'rau hai luống, lợn hai chuồng'

  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Không còn tình trạng 'rau hai luống, lợn hai chuồng'

  Tại cuộc họp báo về công tác an toàn thực phẩm và đảm bảo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều 14/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, ngành luôn đảm bảo đầy đủ cả về số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm; ý thức của người tiêu dùng ngày càng nâng cao, đặc biệt sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, không còn tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

 • Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra

  Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra

  Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, năm 2021 ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật, chấn chính công tác quản lý nhà nước, kiến nghị hoàn thiện, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm, thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước.

 • Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật

  Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật

  Ngay sau Hội nghị Chính phủ với địa phương, chiều 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật.

 • Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với thanh niên

  Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với thanh niên

  Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên; trao giải thưởng cuộc thi thanh niên tìm hiểu chính sách, pháp luật và tuyên dương 25 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020.

 • Cấp bách hoàn thiện chính sách phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa

  Cấp bách hoàn thiện chính sách phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa

  Rác thải nhựa, bao ni lông đang trở thành nỗi lo toàn cầu về những hiểm họa lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người. Do đó, việc hoàn thiện chính sách pháp luật về rác thải nhựa là rất cần thiết.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền đối ngoại của lực lượng báo chí

  Đổi mới công tác tuyên truyền đối ngoại của lực lượng báo chí

  Là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống-xã hội, báo chí không chỉ có chức năng thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần thực hiện công tác thông tin truyền thông, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 • Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Những định hướng đột phá về quản lý đất đai

  Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Những định hướng đột phá về quản lý đất đai

  Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phần định hướng chiến lược, chính sách pháp luật đất đai với tiêu đề: “Những định hướng đột phá về quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương”.

 • Gắn trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý an toàn thực phẩm

  Gắn trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý an toàn thực phẩm

  Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng ngừa, chống sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách... 

 • Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam

  Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam

  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, chuỗi các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức nhằm ôn lại lịch sử hào hùng 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia

  Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia

  Chiều 29/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại các địa phương phía Nam.

 • Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 24/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đọc Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

 • Hà Nội phổ biến những chính sách pháp luật hải quan doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ

  Hà Nội phổ biến những chính sách pháp luật hải quan doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ

  Sáng 9/10/2020, tại Khách sạn La Thành Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA) đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

 • Ra mắt Chuyên mục chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông

  Ra mắt Chuyên mục chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông

  Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt Chuyên mục chính sách pháp luật Thông tin và Truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.