Tags:

Barracuda group limited

  • Barracuda đề nghị được đầu tư 70 triệu franc Thụy Sĩ vào mua cổ phần của SunMirror AG

    Barracuda đề nghị được đầu tư 70 triệu franc Thụy Sĩ vào mua cổ phần của SunMirror AG

    ZUG, THỤY SĨ – EQS Newswire – Ngày 5 tháng 2 năm 2021 – SunMirror AG (SunMirror, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán XETRA, Vienna (Áo): ROR1; ISIN CH0396131929), công ty chuyên thăm dò, khai thác vàng, lithium, các khoáng sản và kim loại quý hiếm khác, vừa thông báo: đã nhận được một bức thư ý định đề đạt nguyện vọng đăng ký mua cổ phiếu mới trong đợt tăng vốn bằng tiền mặt được công bố gần đây từ Barracuda Group Limited.