Tags:

Aiot g350

  • BHS kết hợp MediaTek ra mắt module SOM AIoT phân khúc phổ thông

    BHS kết hợp MediaTek ra mắt module SOM AIoT phân khúc phổ thông

    Ngày 1/11, Bkav Hardware Solution (BHS) kết hợp với MediaTek và Smart-Core (SMC) chính thức ra mắt module AIoT G350 dành cho phân khúc phổ thông, là hạt nhân để phát triển các thiết bị AIoT. Bộ sản phẩm bao gồm SOM-G350, KIT-G350 và AIBox-G350, được BHS thiết kế và sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, dựa trên nền tảng chipset MediaTek Genio 350.