Tags:

Vợ nhặt

  • Ngày Tết của nhà văn Kim Lân

    Ngày Tết của nhà văn Kim Lân

    Dù sinh ra ở làng quê Kinh Bắc, miêu tả người dân quê chân thực trong văn mình như “Vợ nhặt”, nhưng nhà văn Kim Lân lại có những thú vui rất thị thành, thú vui của người nhàn nhã, rất mực phong lưu. Và ngày Tết với nhà văn Kim Lân cũng mang đầy đủ những nét tao nhã, phong lưu ấy.