Đến ngày 29/10/2020, toàn bộ 67 Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành đúng tiến độ đề ra theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội XIII của Đảng, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Một trong những điểm nhấn quan trọng là nhiều nội dung mang tính đột phá đã được các Đảng bộ xác định trong đường hướng phát triển của địa phương 5 năm tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc ngày 21/9, là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tiến hành trên cả nước. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (bế mạc ngày 29/10) và Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (28/10) là hai Đảng bộ trực thuộc Trung ương cuối cùng tổ chức Đại hội. Như vậy, các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW (hoàn thành trước ngày 31/10/2020).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII. 

Đại hội các Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Riêng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức Đại hội với 3 nội dung theo quy định.

Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội các Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, ngay từ cuối tháng 7/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và làm việc theo nhóm với các Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến ngày 27/9/2020, Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác chuẩn bị Đại hội được các Đảng bộ và các cơ quan liên quan tiến hành nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương, công tác chuẩn bị mọi mặt từ nội dung gồm văn kiện và công tác nhân sự cho tới cơ sở vật chất để đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng, tiết kiệm, đúng với tầm vóc sự kiện, đã được các đảng bộ đặc biệt chú trọng. Có thể khẳng định, khâu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chính là nhân tố quyết định sự thành công của các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hàng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra từ ngày 14 - 18/10/2020, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết các công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành khẩn trương, khoa học, nghiêm túc và chu đáo nhất. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước, với nhiều hình thức tiếp nhận khác nhau. Khi Báo cáo chính trị hoàn thành dự thảo, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố từ rất sớm để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, khâu chuẩn bị nhân sự được các Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện công phu. 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội thực hiện 3 điểm mới đối với công tác nhân sự. Thứ nhất là chuẩn bị kỹ về hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học ở nước ngoài và những vấn đề dư luận quan tâm… Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó, phân loại đối tượng 1, đối tượng 2. Do vậy, từ 151 đồng chí dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, qua rà soát còn 75 đồng chí và tiếp tục thực hiện các quy trình để lựa chọn 34 đồng chí giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần đầu. Thứ ba là hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước; thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn.

Góp phần vào thành công của Đại hội, cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng hai nội dung quan trọng là văn kiện và nhân sự, các cấp ủy đã có kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương bài bản bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc tuyên truyền không chỉ chú trọng thực hiện trước Đại hội, trong khi diễn ra đại hội mà sau Đại hội công việc này tiếp tục được triển khai, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đã làm cho công việc của Đảng trở nên gần gũi với nhân dân. Người dân quan tâm tới công việc của Đảng, góp ý kiến cho Đảng để từ đó Đảng có những quyết sách phù hợp, kịp thời, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và vì nhân dân.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI:

Tại nhiều Đại hội, việc áp dụng đưa công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác tuyên truyền đã góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tốt hơn. Một số Đảng bộ đã xây dựng phim tư liệu trình chiếu trước giờ khai mạc, các phiên họp và giờ nghỉ giải lao để minh họa thêm cho báo cáo chính trị của Đảng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện quy trình nhân sự của Đại hội đã giúp cho công việc quan trọng này được gọn gàng, khoa học, tường minh và chính xác.

Nhiều địa phương đã có chỉ đạo tăng cường thời lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự và các nội dung liên quan để tuyên truyền về đại hội, để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của Đại hội.

Nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, cùng với việc tăng cường thông tin về Đại hội qua các kênh báo chí, truyền thông, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phong phú như khẩu hiệu, pa-nô, băng-rôn, cờ, cụm biểu tượng Đại hội... trên các tuyến đường trung tâm; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền phát thanh lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng...

Nhiều Đại hội đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các thành tựu của địa phương, đơn vị. Các Đại hội đều bố trí cán bộ y tế trực bảo đảm việc phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội…

Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội.

Sự phối hợp đồng bộ nhiều nội dung, lĩnh vực trong khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội tại các Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã góp phần vào thành công chung của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị (công tác văn kiện) và bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Văn kiện Đại hội rất quan trọng, không phải là nghị quyết bình thường mà là văn kiện 5 năm mới có một lần, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, tính chính trị, mang tầm chiến lược, đồng thời phải có tính quần chúng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương trong công tác tổ chức Đại hội. Việc thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội được thực hiện bài bản, đúng theo quy định của Đảng, trong đó thảo luận vào dự thảo báo cáo chính trị, qua đó xác định đường hướng phát triển cho 5 năm tiếp theo đã được các đại biểu tham gia góp ý trách nhiệm. Nhiều ý kiến đã góp ý cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ, tập trung đánh giá thành tựu, kết quả đạt được trên các lĩnh vực nhiệm kỳ vừa qua, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến Đảng bộ.

Đại hội cũng là dịp nhìn lại, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, các ý kiến đánh giá về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy; nội dung, phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với việc đánh giá khái quát những kết quả Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, từng Đảng bộ đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là An Giang còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét; thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn... Hay Vĩnh Long cần tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh do hiện nay 2 chỉ số này rất thấp, trong đó chỉ số cải cách hành chính đứng áp chót trong cả nước…

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ này, các Đảng bộ đã chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng, đi thẳng vào vấn đề, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những “điểm nghẽn” để tháo gỡ. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi Đảng bộ tập trung lựa chọn từ 2 đến 3 nội dung đột phá để thực hiện; tránh tình trạng “dàn hàng ngang” như trước đây.

Cụ thể, Đảng bộ Hà Nội xác định ba khâu đột phá: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao… 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức Đại hội sớm nhất khu vực Tây Nguyên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI xác định tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cao Bằng tập trung vào 3 nội dung đột phá: Đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc; phát triển nông nghiệp thông minh, gắn với chế biến, hướng đến xuất khẩu; phát triển kinh tế cửa khẩu, xây dựng Cao Bằng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Trung Quốc và sang các nước châu Âu.

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu, định hướng phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, “vì cả nước, cùng cả nước”, vì hạnh phúc của nhân dân, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến thảo luận và cơ bản tán thành, thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo các Báo cáo được xây dựng công phu, tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Về đánh giá tổng quát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII:

Nội dung dự thảo các báo cáo thể hiện khách quan những thành tựu, hạn chế và có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân về tất cả các lĩnh vực được thể hiện trong các nhóm vấn đề lớn. Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phù hợp cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (mốc 100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (mốc 100 năm thành lập nước). Nhiều nội dung có tính kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận. Trong đó, việc lựa chọn chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới.

Cùng với thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị, thì việc bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội. Trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác nhân sự Đại hội đòi hỏi phải được tiến hành với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Qua tổng hợp sơ bộ, nhìn chung, các Đảng bộ tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự Đại hội theo kế hoạch đề ra. Công việc quan trọng này đã được các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nên được đại biểu biểu thống nhất cao. Việc bầu cử tại Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Các đại biểu dự Đại hội đã quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự; các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt số phiếu tuyệt đối.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy; Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy/Thành ủy.

Trong 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố và 2 Đảng bộ trực thuộc Trung ương có 42 đồng chí Bí thư tái cử nhiệm kỳ 2020 -2025 (41 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy); 23 đồng chí Bí thư lần đầu đắc cử (22 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy); 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy; 28 đồng chí Bí thư thế hệ 7X, trong đó trẻ nhất là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong sinh năm 1978.

Trong 41 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy tái cử, có 8 đồng chí là nữ; 16 người thế hệ 7X. Trong 22 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy lần đầu đắc cử, có 1 nữ Bí thư; 12 người thế hệ 7X.

Đáng lưu ý, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặc dù nhân sự cấp Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số Đảng bộ có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35. Còn có trường hợp giới thiệu tái cử Ban Chấp hành nhưng không trúng cử, đơn cử như hai Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020 không trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, hay một trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015- 2020 không trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích Sông Lam:

Đến thời điểm này, có thể khẳng định thành công của 67/67 Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang tạo khí thế mới, vận hội mới, tạo nền tảng để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quỳnh Hoa - Kỳ Thư
Ảnh, đồ họa: TTXVN; Video: Vnews
Trình bày: Quốc Bình

31/10/2020 07:30