Những ngày Thu lịch sử này, mỗi người dân Việt Nam càng thêm phấn khởi, tự hào về truyền thống và thành tựu đạt được của cả dân tộc. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để có được những thành tựu mang tính lịch sử, trong đó có những thành tựu nổi bật về đối ngoại, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Vừa diễn ra trong hai ngày 10 - 11/9/2023, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Chuyến thăm thể hiện Hoa Kỳ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam. Trong chuyến thăm này, hai bên đã có cuộc hội đàm sâu rộng, đạt kết quả tốt đẹp, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chuyến thăm là bước triển khai cụ thể nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mang lại những lợi ích cả lâu dài và trước mắt cho hai phía. Nói một cách khái quát, Việt Nam có cơ hội và điều kiện đưa quan hệ với Hoa Kỳ, đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển, duy trì môi trường hòa bình ổn định, nâng cao uy tín, vị thế đất nước, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ có điều kiện tăng cường quan hệ với Việt Nam, một đối tác có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực, thông qua đó tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực nói chung; tranh thủ những cơ hội hợp tác mới để nâng cao vị thế, vai trò của Hoa Kỳ ở khu vực.

Khuôn khổ mới Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin, nền tảng hết sức quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới. Việc nâng cấp quan hệ sẽ tác động tích cực, làm tăng sự đồng thuận ở mỗi nước; tạo điều kiện huy động và tập trung nguồn lực cho các chương trình, kế hoạch hợp tác quan trọng mà hai bên cùng có lợi. Riêng đối với Hoa Kỳ, khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ củng cố sự ủng hộ lưỡng đảng với quan hệ hai nước, từ đó tăng tính ổn định, bền vững trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

“Một điều cần nhấn mạnh là khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết: Sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, qua tiếp xúc với các đại sứ ở Liên hợp quốc, có thể thấy rằng các nước đánh giá cao đường lối chính sách đối ngoại tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam, cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ cho thấy Việt Nam hiện có một vị thế hết sức quan trọng ở khu vực và trên thế giới. 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho hay các nước quan tâm tới nội hàm mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ, mong đợi quan hệ hai nước sẽ góp phần vào việc đảm bảo, củng cố và duy trì hòa bình, an ninh khu vực cũng như thế giới vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh qua trao đổi, Việt Nam luôn khẳng định việc xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ nằm trong chủ trương và đường lối chính sách đối ngoại chung của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Việt Nam khẳng định và các nước cũng tin tưởng rằng việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. 

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, chỉ tính riêng về hoạt động đối ngoại, từ sau Đại hội XIII đến đầu tháng 7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, tham gia 98 hoạt động đối ngoại, gồm chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, các cuộc hội đàm trực tiếp hoặc trực tuyến, các cuộc tiếp, làm việc, dự hội nghị quốc tế với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức quốc tế. Bên cạnh những hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo cấp cao của Đảng lãnh đạo, công tác tại Chính phủ, Quốc hội, thì Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì, tham gia trên 50 hoạt động đối ngoại. Cùng với đó là hoạt động của các Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư đứng đầu các ban, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng lãnh đạo các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh hoạt động đối ngoại cụ thể, các tổ chức đối ngoại nhân dân nỗ lực xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động lâu dài phù hợp với những thay đổi của đối ngoại nhân dân trên trường quốc tế và nhiệm vụ mới đặt ra. Do vậy, có thể thấy, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước (bao gồm cả ngoại giao nghị viện) và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai ngày càng đồng bộ tạo nên một bức tranh toàn cảnh, phản ánh quan hệ đối ngoại rộng mở, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và các nước.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, chủ động, tích cực triển khai, thể hiện ưu tiên hàng đầu trong việc vun đắp, phát triển quan hệ với các nước láng giềng. Cuộc gặp cấp cao giữa ba Nhà Lãnh đạo đứng đầu ba Đảng của Việt Nam, Campuchia, Lào, đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 6/9/2023, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba Đảng và nhân dân ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và cả ba Đảng, ba nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ba Nhà Lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa ba Đảng và nhân dân ba nước là tài sản quý giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của mỗi Đảng, mỗi nước hiện nay.

Trong cuộc tiếp đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 5/9/20203, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp hai bên trong việc thực hiện nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng và Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư đến Trung Quốc ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, góp phần tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn mới đây, đến thăm Cửa khẩu Hữu nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Bên cạnh đó, phát triển quan hệ với các nước láng giềng khu vực và ASEAN luôn là một trụ cột ưu tiên nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Tháng 2/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei. Kết quả chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei lên tầm cao mới, phục vụ thiết thực công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những ngày cuối tháng 7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thực hiện thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican; qua đó khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cho việc xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước.

Các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới.

Trước đó, trong tháng 4/2023, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới 3 nước khu vực Nam Mỹ gồm Cuba, Argentina và Uruguay đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với 3 nước nói trên không chỉ trên kênh nghị viện, mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, quốc phòng - an ninh và quan hệ hợp tác giữa các địa phương... Qua đó, Việt Nam và các nước nói trên càng thêm gần gũi, thấu hiểu và quyết tâm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam:

Những năm qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đa phương quan trọng hàng đầu, qua đó truyền tải mạnh mẽ thông điệp về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý, năng động, đổi mới, sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với vị thế, uy tín quốc tế, với những đóng góp nổi bật tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều cơ chế quan trọng, tiếp tục thực hiện trọng trách thành viên tại một số tổ chức quốc tế và cơ quan chuyên ngành khác… Việt Nam đã có nhiều đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm, đề cao nguyên tắc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hơn nữa, sự tham gia thể hiện trách nhiệm cao của Việt Nam đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu, vì lợi ích chung và lợi ích lâu dài của đất nước. Việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 2/2023) được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, độc lập, tự cường, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc luôn là nguyên tắc bất biến. Bên cạnh các cuộc chiến đấu ngoan cường bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, ông cha ta luôn chú trọng hoạt động đối ngoại. Chính vì thế, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định nền ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nhiệm vụ của đối ngoại là phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị đã xác định một số định hướng, chủ trương lớn nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Đây là Nghị quyết toàn diện của Bộ Chính trị về hoạt động đối ngoại kể từ Nghị quyết số 13 (Khóa VI) vào tháng 5/1988. Bên cạnh đó là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng như đối ngoại đảng đến năm 2025, ngoại giao kinh tế, bảo đảm an ninh trong hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nhìn một cách tổng thể, công tác đối ngoại từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay đã được triển khai một cách chủ động, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác; giữa đối ngoại cấp cao và đối ngoại các cấp, ngành; giữa song phương và đa phương.

Những kết quả quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vừa qua một lần nữa thể hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các nước đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam:

Bài: Nguyễn Hồng Điệp - Thanh Tuấn - Hoài Thanh 
Ảnh, đồ họa: TTXVN - TTXVN phát; Video: Vnews
Biên tập: Hà Phương
Trình bày: Hà Nguyễn

17/09/2023 06:10