08:17 22/08/2019

Doanh nghiệp thẩm định giá sai phạm sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã quyết định thu hồi 8 giấy chứng nhận các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đồng thời lập 3 biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp thẩm định giá.

“Sở dĩ những doanh nghiệp trên bị thu hồi giấy phép vì chưa tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình cung cấp dịch vụ, vẫn còn tình trạng số liệu thẩm định thiếu tin cậy. Mức độ nhẹ thì xử phạt vi phạm hành chính, nặng thì bị đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết.

Theo Bộ Tài chính, có những doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; đồng thời chưa thực hiện lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định; vi phạm về lưu trữ hợp đồng thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá, chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá, quy trình thẩm định giá…Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc chấn chỉnh sai phạm, nâng cao chất lượng hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Hiện, Bộ Tài chính đã yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp thẩm định giá rà soát, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp và các thẩm định viên về giá hành nghề phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá. 

Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp thẩm định giá, trường hợp còn xảy ra sai sót sẽ bị đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao công tác chuyên môn trong hoạt động thẩm định giá, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục rà soát các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng  thẩm định giá trong quá trình triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá, đăng ký đào tạo chuyên ngành thẩm định giá; cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề. Các cán bộ, công chức sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng thẩm định giá, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hiện Việt Nam có 300 doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động, với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Trong 6 tháng đầu năm nay, Cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 16 doanh nghiệp thẩm định giá và cấp lại giấy chứng nhận cho 42 doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện.

 

Minh Phương/Báo Tin tức