08:16 08/08/2018

Yêu cầu làm rõ thông tin 'chống trượt' trong sát hạch lái xe tại Hà Nội

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm rõ những thông tin báo chí nêu về một số cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn nhận “chống trượt”.

Văn bản Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: “Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm (nếu có) theo phản ánh của báo chí, đồng thời để tăng cường quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe”.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện ngay một số nội dung sau: kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); công khai tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm về nội dung báo chí phản ánh sau khi có kế quả kiểm tra cụ thể; chủ động thực hiện các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với tất cả các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để đảm bảo quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 17/8/2018.

Quang Toàn (TTXVN)