Báo Tin tức - thông tin nhanh chóng, khách quan và chính xác

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ:

Báo Tin tức - thông tin nhanh chóng, khách quan và chính xác


Trong hai năm qua Báo Tin tức được Nhà nước đặt hàng theo Quyết định 975/QĐ-CP ngày 26/7/2006 và nay là Quyết định 2472/QĐ-CP ngày 28/12/2011, cấp phát miễn phí báo hàng ngày cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng trong toàn quốc… Theo đó, hàng ngày Báo Tin tức đã đến với tất cả các vùng sâu, vùng xa, cả những nơi khó khăn đặc biệt và vùng dân tộc và miền núi của khu vực Tây Nam bộ; được bạn đọc là cán bộ và đồng bào dân tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Không chỉ đọc Báo Tin tức hàng ngày, nhiều bạn đọc còn tìm đọc Báo Tin tức Cuối tuần và Báo Tin tức điện tử tại địa chỉ www.baotintuc.vn. Tại đó, bạn đọc được cập nhật thông tin nhanh chóng, khách quan và chính xác.


Báo Tin tức là một trong những phương tiện chuyển tải thông tin của TTXVN đến bạn đọc cả nước, góp phần thực hiện chức năng và nhiệm vụ của TTXVN. Và theo Chỉ thị 1441/CT-TTg ngày 14/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò của TTXVN trong tình hình mới, Báo Tin tức được xác định là "Một kênh thông tin của Chính phủ". Với vai trò là một kênh thông tin của Chính phủ, được phát hành đến các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương cũng như đến đông đảo cán bộ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Báo Tin tức có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền rộng rãi những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin thời sự phong phú, đa dạng, cập nhật và đúng định hướng về kinh tế - xã hội - văn hóa - thể thao trong nước và quốc tế; thông tin tuyên truyền về các địa phương, doanh nghiệp... thông tin về kinh nghiệm làm ăn, phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao dân trí. Phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân trong việc triển khai các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, báo Tin tức góp phần thực hiện một trong những chức năng của TTXVN là thông tin phản hồi, phản biện nhằm định hướng dư luận, đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ đất nước...


Thực tế, trong những năm qua Báo Tin tức đã liên tục có những đổi mới về nội dung và hình thức, làm tăng sức hấp dẫn với bạn đọc. Chẳng hạn như chuyên trang “Dân tộc và Miền núi” đã mang lại thông tin thiết thực với đồng bào. Qua thông tin trên Báo Tin tức, nhiều hộ nông dân đã học cách làm ăn, tự mình vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống khá giả. Báo Tin tức thật sự là một kênh thông tin thiết thực và bổ ích với bạn đọc, đáp ứng được nhu cầu thông tin từ mỗi người dân bình thường cho tới những cán bộ lãnh đạo. Rõ ràng là Báo Tin tức đã mang tới cho bạn đọc những thông tin chính thống, tin cậy.

P.V

Bà Lò Thị Vương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu:


Báo Tin tức cần xây dựng chuyên trang dân tộc theo từng vùng


Báo Tin tức là ấn phẩm thông tin quan trọng của Chính phủ, đề cập đến nhiều vấn đề của xã hội mà người dân quan tâm. Nội dung từng số báo luôn bám sát những sự kiện nóng diễn ra trên toàn quốc, phản ánh nhanh, kịp thời và tính xác thực cao, nhất là thông tin hoạt động của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hơn nữa, nội dung đưa lên báo được chọn lọc phù hợp với đầy đủ các mặt như thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước và thế giới.


Tôi cho rằng, một số vấn đề thời sự nóng bỏng và quan trọng được báo phân tích sâu thông qua nhiều thể loại phong phú như phỏng vấn, tin sâu và đặc biệt là loạt bài phản ánh… để lại ấn tượng, ảnh hưởng tích cực đến dư luận và đi sâu vào độc giả.


Có nhiều tít của báo rất hay, đánh thẳng vào tâm lý người đọc. Đối với ảnh, đa phần các tin, bài đều có ảnh đi kèm làm phong phú, sinh động và lôi cuốn người xem báo hơn, nội dung ảnh luôn phản ánh đúng nội dung tin bài, người đọc dù cầm đọc chỉ là lướt qua nhưng ấn tượng nhất chính là giá trị thông tin của ảnh.


Tôi mong muốn thông qua kênh báo chí, nhất là Báo Tin tức, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, Báo Tin tức đến với người dân, nhất là nhân dân tỉnh Lai Châu được đọc là rất thấp, bởi hiện nay chưa có chế độ “phát báo không” để phục vụ tuyên truyền. Thực tế đến nay, hầu hết các cơ quan ban, ngành tại Lai Châu chưa có đầu Báo Tin tức. Mặt chữ trong báo nhỏ, cần để phông chữ to hơn.
Mục “Tin tức mọi miền” đưa tin một số hoạt động văn hóa, xã hội tại các địa phương trên cả nước là rất hay nhưng đề xuất cần phát triển hơn, đưa thêm nhiều hoạt động nữa không chỉ có trung bình 9 tin như hiện nay.


Theo tôi, song song với trang “Dân tộc và Miền núi”, Báo Tin tức cần xem xét xây dựng thêm một số trang phục vụ riêng cho đồng bào các dân tộc từng vùng miền đặc thù được phân chia theo ngày (Ví dụ: Thứ hai có trang cho vùng Đông Bắc; thứ ba có trang cho vùng Tây Bắc; thứ 4 vùng Tây Nguyên…). Bởi mỗi vùng miền có điều kiện kinh tế, đất đai thổ nhưỡng khác nhau, việc học tập và làm theo là không hề đơn giản. Với nội dung tin, bài nhằm đưa ra những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu về làm kinh tế giỏi, hoạt động xã hội tốt, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Câu chữ trong bài viết cần được thể hiện rõ ràng, thực tế và mang phong cách văn nói hơn bởi phục vụ cho vùng dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức và tư duy chưa cao nên một số câu từ họ không thể hiểu rõ ràng.


Xem xét bổ sung thêm số lượng ảnh trong một số chuyên mục, nhất là ảnh phản ánh nét sinh hoạt, những hoạt động văn hóa, phong tục tập quán người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… để từ đó giới thiệu và quảng bá nét độc đáo và riêng có của thiên nhiên, con người từng vùng miền trong cả nước.


Quang Duy

Ông Triệu Sành Lẩy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn:

Tăng cường các thông tin liên quan đến vùng đồng bào dân tộc


Tỉnh Lạng Sơn nằm ở đông bắc nước Việt Nam, có diện tích tự nhiên 8.323,78 km2, dân số trung bình 73,2 vạn người, có 7 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Nùng 42,97%, Tày 35,92%, Kinh 16,5%, Dao 3,5%, còn lại là các dân tộc Mông, Sán Chay, Hoa.


Là một kênh thông tin của Chính phủ, do TTXVN phát hành, Báo Tin tức được bổ sung vào danh mục các ấn phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ), đã thể hiện tốt vai trò là nguồn thông tin chính thống, dòng thông tin chủ lưu; phản ánh nhanh nhạy, chính xác và có tính định hướng chính trị - tư tưởng cao về các sự kiện trong nước và quốc tế, trong đó có khu vực đông bắc nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.


Trong những năm qua, Báo Tin tức đã liên tục có những đổi mới về nội dung và hình thức, làm tăng sức hấp dẫn với bạn đọc. Các chuyên trang như: “Dân tộc và miền núi”, Khoa học - Công nghệ… trên báo ra hằng ngày, trang “Văn hóa dân tộc” trên Báo Tin tức Cuối tuần và chuyên mục “Dân tộc” trên trang điện tử www.baotintuc.vn của Báo Tin tức đã cung cấp những thông tin thiết thực với đồng bào nhân dân các dân tộc của tỉnh Lạng Sơn (một tỉnh miền núi địa đầu Tổ quốc còn nhiều khó khăn). Qua những thông tin trên Báo Tin tức, nhiều hộ nông dân của tỉnh đã học cách làm ăn, tự mình vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống khá giả. Đặc biệt, thông tin phản hồi, phản biện trên Báo Tin tức đã góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh chống lại những luận điệu của các thế lực thù địch.


Đây thật sự là một kênh thông tin thiết thực và bổ ích với bạn đọc, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân và cán bộ lãnh đạo; là ấn phẩm gắn bó với cuộc sống người dân. Ấn phẩm này được người dân vùng miền núi Lạng Sơn và các đối tượng thụ hưởng đánh giá cao về tính kịp thời, đa dạng của thông tin; nội dung phong phú, ngắn gọn, dễ hiểu; thông tin chuẩn xác, kịp thời; hình thức trình bày khoa học; hình ảnh đẹp, rõ nét.


Trong thời gian tới, tôi đề nghị quý báo tăng cường thông tin liên quan đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm của các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, mô hình điển hình về giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Thái Thuần


Ông Rơ Châm Giáo, Trưởng ban dân tộc tỉnh Kon Tum:

Báo Tin tức là một kênh thông tin bổ ích, đa chiều


Báo Tin tức hiện đã phát hành đến các thôn làng ở các xã vùng III trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các chuyên mục của báo đã thực sự mang lại cho bạn đọc, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số những kinh nghiệm, mô hình hay để mọi người học hỏi. Chuyên mục “Dân tộc và miền núi” trên báo đã thực sự đem lại cho đồng bào những điều hay. Tôi nghĩ cần duy trì và mở rộng chuyên mục này để phục vụ cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước.


Bên cạnh đó, đối tượng hưởng thụ của báo vẫn chưa được mở rộng. Tôi nghĩ đối với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín cũng phải được cấp. Ngoài ra, Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung đời sống của người dân đồng bào các dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn. Điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Tôi nghĩ, Báo Tin tức không nên gò bó phát hành trong phạm vi ở các xã, thôn, làng vùng III mà nên mở rộng ra các xã còn lại cũng như lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh và các phòng dân tộc ở các huyện, thành phố cũng nên được cấp phát để mọi người có điều kiện tiếp cận được thông tin từ báo. Báo Tin tức là một kênh thông tin bổ ích, đa chiều không chỉ phục vụ cho bà con mà cho cả lãnh đạo các cấp. Vì vậy, tôi nghĩ báo cần nên mở rộng đối tượng được cấp, hưởng thụ.


Cao Nguyên


Ông Kim Hồng Danh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh:

Báo nên đi sâu thông tin đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long


Đối với đồng bào sư sãi Khmer Trà Vinh; Báo Tin tức là một kênh thông tin đặc biệt, bổ ích và gắn liền với đồng bào, sư sãi Khmer Trà Vinh. Để Báo Tin tức thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu được với đồng bào sư sãi Khmer Trà Vinh, thì trong thời gian tới, tôi đề nghị mấy vấn đề sau:


Những kinh nghiệm, mô hình làm ăn sản xuất kinh doanh giỏi, báo nên đi sâu thông tin đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì đây là vùng có những đặc thù, tương tự như Trà Vinh chúng tôi. Báo Tin tức nên chọn những mô hình, kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả ở ĐBSCL để thông tin, tuyên truyền, nhân rộng, giúp đồng bào Khmer Trà Vinh có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong làm ăn, sản xuất.


Cần tuyên truyền nhiều hơn nữa vấn đề văn hóa dân tộc, đặc biệt là đi sâu sưu tầm, nghiên cứu vấn đề văn hóa dân tộc đối với dân tộc Chăm và dân tộc Khmer, để truyền tải trên Báo Tin tức giúp cho các dân tộc khác hiểu biết hơn nữa văn hóa của người Khmer, người Chăm vùng ĐBSCL.


Tôi đề nghị, Báo Tin tức nên có thêm nhiều chuyên mục và chuyển tải tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc ở ĐBSCL để phản ánh với Đảng, với Nhà nước. Ví dụ tình hình giá lúa, giá dừa thấp như hiện nay, đời sống đồng bào gặp khó khăn thì cần thông tin để Đảng, Nhà nước có những chính sách điều tiết.
Cần phải có chuyên mục “Phản biện”. Hiện nay kẻ xấu, kẻ địch có rất nhiều thông tin nói xấu chính sách, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là khu vực ĐBSCL và Trà Vinh là những khu vực trọng yếu mà kẻ địch thường xuyên có những luận điệu xuyên tạc tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tôi đề nghị Báo Tin tức cần có chuyên mục “Phản biện” để phản bác những thông tin sai lệch, định hướng dư luận, giúp đồng bào hiểu rõ hơn chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.


Trong thông tin, tôi cũng đề nghị Báo Tin tức nên thông tin một cách cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền Nam, Trung, Bắc. Được như vậy, tôi tin rằng đồng bào sư sãi Khmer Trà Vinh ngày càng tin tưởng, mến mộ tờ Báo Tin tức, xem như con người sống là cần có hơi thở thì Báo Tin tức là hơi thở của đồng bào, sư sãi Khmer tỉnh Trà Vinh.


Lê Hiền


Ông Mạc Văn Nheo, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Cao Bằng:

Học báo Tin tức, đồng bào đã biết cách làm ăn


Tôi thường xuyên theo dõi Báo Tin tức và nhận thấy, báo luôn cập nhật thông tin nhanh, lượng thông tin đa dạng, phong phú, hấp dẫn người đọc. Số báo nào cũng có những tin, bài viết về cuộc sống, tâm tư, tình cảm nhân dân các dân tộc thiểu số, truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào. Đây cũng là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Báo đưa tin đa dạng, nhiều chiều, nhìn thẳng vào vấn đề nên chúng tôi rất dễ hiểu, phù hợp với đồng bào vùng cao.


Tôi nghĩ, để thông tin của báo đến với bạn đọc gần hơn nữa, Báo Tin tức cần phát hành mạnh ở những huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khi viết cần ngắn gọn, dễ hiểu, để bà con đón nhận và học cách làm ăn theo báo hướng dẫn.


Đọc Báo Tin tức, tôi vừa nâng cao nhận thức, hiểu hơn về đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước, vừa có thể học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương miền núi khác trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hoạch định chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Từ đó, hướng dẫn bà con biện pháp phòng ngừa bệnh dịch cho gia súc, ổn định đời sống, không di cư tự do như trước đây. Phòng ngừa những kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của đồng bào để tuyên truyền phản động chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và nhân dân.


Nông Quốc Đạt


Ông Hoàng Trung Năng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái:
Cần có sự thay đổi cả nội dung và hình thức


Báo Tin tức (TTXVN) đã phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các sự kiện thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế. Nội dung của báo phong phú, bài viết dễ hiểu, hấp dẫn người đọc, hình thức trình bày đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao… Đặc biệt, báo có bản sắc riêng biệt, không giống những tờ báo giấy khác.

Học sinh trường Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái với Báo Tin tức.
Ảnh: Trung Kiên


Tôi cho rằng, trong xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, với sự ra đời của hàng loạt tờ báo mới, việc các báo cạnh tranh để chiếm thị phần bạn đọc là điều tất yếu. Bởi vậy, để tồn tại và phát triển, Báo Tin tức cần có sự thay đổi cả nội dung và hình thức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng. Là bạn đọc đã gắn bó với Báo Tin tức nhiều năm, tôi rất mừng vì tờ báo ngày càng phát triển, luôn luôn đổi mới cả về nội dung và hình thức, chất lượng tờ báo ngày càng được nâng cao để phục vụ bạn đọc.


Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Tuy việc giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện nay, hầu hết các xã vùng cao đặc biệt khó khăn trong tỉnh đều nhận được Báo Tin tức hàng ngày. Gần đây, ngoài những thông tin thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… trong và ngoài nước được phản ánh đầy đủ, chính xác, Báo Tin tức còn dành hẳn một chuyên trang về "Dân tộc và Miền núi". Với những chuyên mục đa dạng trên trang như: Những sắc màu văn hóa, kinh nghiệm làm ăn, nhịp sống đổi mới, phổ biến kiến thức... được viết ngắn gọn, dễ hiểu giúp bà con tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau và những kinh nghiệm làm giàu của các dân tộc anh em trên cả nước…


Trung Kiên

loading...
loading...
Tin khác
  • Hà Nội mù mịt khói vì đốt rơm

    Hà Nội mù mịt khói vì đốt rơm

    09:19 ngày 19/06/2012

    Năm nào cũng vậy, cứ vào thời gian tháng 6, tháng 7, người đi đường ở những vùng ngoại thành Hà Nội lại gặp phải cảnh “hứng” khói, làm hạn chế tầm nhìn, không thấy đường, cay mắt và khó thở.

Tâm sự

Ý kiến

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản