09:17 01/09/2015

Xúc tiến đầu tư cho huyện biên giới Bình Liêu- Quảng Ninh

Hội nghị Công bố các Quy hoạch chiến lược, Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện tại huyện Bình Liêu.

Nhằm khai thác tiềm năng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, một huyện vùng biên hiện còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác;đồng thời được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, khoảng trung tuần tháng 9/2015, UBND huyện Bình Liêu sẽ tổ chức "Hội nghị công bố các Quy hoạch chiến lược, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện" (DDCI).

Thác Khe Vằn, một tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Liêu


Hội nghị nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/3/2012 “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh” và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 “Về việc ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh”. Qua đó, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế của Huyện để xây dựng kinh tế - xã hội huyện Bình Liêu phát triển bền vững.

Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu, đại diện cho các Bộ, Ban ngành ở Trung ương, đại biểu của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh Quảng Ninh và trên 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đầu tư vào huyện Bình Liêu. Cũng tại Hội nghị này, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học, các nhà văn hóa, sử học… sẽ có ý kiến để định hình về tiềm năng phát triển bền vững của huyện Bình Liêu trong giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn giai đoạn ngoài 2025.


Sau một thời gian triển khai với nỗ lực tích cực, huyện Bình Liêu đã hoàn thành xong quy hoạch chiến lược của huyện.


Đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyềnnhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu. Hội nghị sẽ cung cấp thông tin cơ bản về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực trên địa bàn huyện; khẳng định tinh thần nhất quán, quyết tâm trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, đồng thời nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút các dự án đầu tư phù hợp quy hoạch. Bên cạnh đó, Hội nghị còn là cơ hội để huyện Bình Liêu tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, các doanh nghiệp để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đường biên giới hùng vĩ, bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch biên giới, du lịch văn hóa, tạo sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Quảng Ninh, chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy thương mại và kinh tế biên mậu qua cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.


Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tham quan, khảo sát thực tế kết hợp với du lịch văn hóa tại một số điểm: Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn; di tích danh thắng cấp Tỉnh thác Khe Vằn thuộc xã Húc Động; bản Sông Moóc A, bản Sông Moóc B thuộc xã Đồng Văn…


Tại Hội nghị này, huyện Bình Liêu cũng sẽ tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, phát triển thương mại biên mậu, du lịch, nông lâm nghiệp trên địa bàn. Đến thời điểm này, huyện Bình Liêu đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó khoảng 10 dự án đầu tư đã hoàn thành các thủ tục cần thiết, đủ điều kiện để ký kết biên bản hợp tác đầu tư.

QH