04:23 03/04/2013

Xuất hiện sâu lạ hại cà phê ở Đắk Lắk

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng loạt vườn cà phê trong thời kỳ kinh doanh, cà phê già cỗi xuất hiện một loài sâu lạ gây hại, làm nhiều các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê lo lắng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng loạt vườn cà phê trong thời kỳ kinh doanh, cà phê già cỗi xuất hiện một loài sâu lạ gây hại, làm nhiều các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê lo lắng.


Theo phản ánh của các hộ trồng cà phê, việc loài sâu lạ này ăn quanh vỏ thân cây cà phê tuy không làm chết cây nhưng cũng làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của thân, các cặp cành làm giảm năng suất cà phê (do hạn chế quá trình dẫn nước, chất dinh dưỡng nuôi cây phát triển). Mặt khác, những vết cắn này cũng là nơi trú ngụ của các loài sâu bệnh hại khác gây hại cho các vườn cà phê.


Hiện nay, các nhà khoa học chưa xác định đây là loài sâu gì, mức độ gây hại và cũng chưa đưa ra các biện pháp điều trị, phòng ngừa. Trước mắt, các nhà khoa học khuyến cáo các nông hộ sử dụng thuốc Bordeau để phun vào thân cây lúc đầu mùa mưa nhằm hạn chế loài sâu lạ gây hại này.


Quang Huy