07:12 12/07/2017

Xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi danh mục di sản

Sẽ rà soát, kiểm tra quy trình thực hành Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, nếu các biện pháp bảo vệ không được thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Nếu không thực hành đúng, khả năng Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn sẽ bị đưa ra khỏi danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm, trâu chọi số 18 húc chủ nhân tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Cục Văn hóa cơ sở đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). 


Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cục Văn hóa cơ sở đã có công văn đề nghị Sở VHTT Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng, tạm dừng việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 nếu chưa đảm bảo được công tác an ninh, an toàn trong lễ hội. 


UBND thành phố Hải Phòng đã có công văn báo cáo công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại hoạt động chọi trâu trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, trong đó có nội dung đề nghị UBND quận Đồ Sơn tạm dừng việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. 


Ngày 2/7, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. 


Ngày 5/7, Cục Văn hóa cơ sở đã nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 của Sở VH-TT thành phố Hải Phòng. 


Trên cơ sở kết quả làm việc và báo cáo từ địa phương, Cục Văn hóa cơ sở đề xuất với Bộ trưởng Bộ VHTTDL một số nội dung nhằm tìm ra giải pháp đối với công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. 


Theo đó, đề nghị Lãnh đạo Bộ VHTTDL tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng tại Hà Nội để xem xét cụ thể việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ chức năng của mình. 


Cục Văn hóa cơ sở có nhiệm vụ tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo địa phương nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ VHTTDL, quy định về tổ chức lễ hội. Đối với các lễ hội, hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như “chọi trâu”… thì không cấp phép và tổ chức lễ hội. 


Cục Văn hóa cơ sở chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ VHTTDL với UBND thành phố Hải Phòng tại Hà Nội, để xem xét cụ thể việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. 


Cục Di sản văn hóa rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu các biện pháp không thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 


Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội chọi trâu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Cục Di sản văn hóa kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 


Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử; cơ quan quản lý và người dân về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn để tìm ra giải pháp phù hợp. 


Báo cáo cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo Sở VHTT Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND quận Đồ Sơn thực hiện việc tạm dừng hoạt động chọi trâu trong tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017; UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Sở VHTT tổ chức Hội thảo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, mời các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử... tham vấn ý kiến đối với công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, tổ chức các buổi tọa đàm để đối thoại xin ý kiến người dân và cộng đồng. 


Trong trường hợp tiếp tục tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản. 


Phương Hà/Báo Tin Tức