“Đoàn tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có 80 năm lớn mạnh và trưởng thành, ghi những dấu ấn quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc, hun đúc nên truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dã cùng PV Tin Tức nhìn lại chặng đường vẻ vang này đồng thời phân tích rõ hơn về những chương trình hoạt động thời gian tới của tổ chức Đoàn.

Đồng chí có thể cho biết những truyền thống và bài học kinh nghiệm nổi bật nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trải qua 80 năm xây dựng, lớn mạnh?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh:
80 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, được Đảng ghi nhận và xã hội đánh giá cao.

Những bài học kinh nghiệm quý báu, theo tôi, đó là: Sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; Biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; Kiên trì thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ; Xác định nội dung phong trào hành động cách mạng bám sát đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp và khao khát cao đẹp của thanh niên; Đổi mới phương thức, đa dạng hoá biện pháp giáo dục thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng thông qua các phong trào hành động cách mạng để giúp thanh thiếu nhi hiểu, nhận thức và quyết tâm hành động vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn; Chủ động nghiên cứu tình hình thanh niên, định hướng giá trị và tư tưởng cho thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, tâm huyết và gắn bó với thanh niên; sáng tạo, xung kích, dám dấn thân, sẵn sàng đảm nhận việc mới, đi đến những nơi gian khó.

Thời gian qua, 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong tình hình mới, Đoàn sẽ làm gì để phong trào tiếp tục khẳng định giá trị trong thực tiễn, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh:
Hai phong trào hành động cách mạng “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội; bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”đã từng bước phát triển vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội vừa hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên…

Niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng là động lực to lớn để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đó là: hỗ trợ thanh niên phát triển trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí, chuẩn bị những kỹ năng xã hội cần thiết; tổ chức tốt các phong trào thi đua cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tất cả nhằm góp phần nỗ lực để hình thành những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi… đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy đông đảo thanh niên hành động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011- 2020.

Đồng thời, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước. Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hàng hoá và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, trong đó có các đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp. Đoàn sẽ tích cực nghiên cứu tham mưu Nhà nước ban hành các chính sách cụ thể để huy động thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt là chính sách thu hút thanh niên tham gia xây dựng các đảo thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp; chính sách khuyến khích trí thức trẻ tham gia công tác ở các vùng khó khăn; chính sách tài năng trẻ, chính sách cho thanh niên tình nguyện và thanh niên xung phong trong điều kiện mới.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, thậm chí còn có biểu hiện hư hỏng, nghiện ngập, vi phạm pháp luật…vv, Tổ chức Đoàn có cách nào để lôi cuốn, giáo dục họ?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh:
Chủ trương, tính chất hoạt động của tổ chức Đoàn khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nơi tập hợp đoàn viên, thanh niên ưu tú. Nhưng như vậy không có nghĩa Đoàn chỉ tập hợp những người giỏi, tốt. Đoàn luôn xác định là người tổ chức phong trào thanh niên, dẫn dắt thanh niên nên phải quan tâm tới mọi đối tượng thanh niên. Với những thanh niên tốt, thanh niên giỏi, Đoàn khuyến khích hỗ trợ, tạo điều họ để họ phát triển tối đa khả năng của mình. Với thanh niên chưa tốt, Đoàn dẫn dắt để họ tốt hơn; với thanh niên gặp điều kiện khó khăn, Đoàn góp phần trợ sức để họ vượt qua khó khăn. Thực tế đã chứng minh những tài năng trẻ, gương mặt trẻ tiêu biểu, càng ngày có tác động tích cực đến những thanh niên lỗi lầm, chậm tiến, vận động, giúp đỡ họ hoàn lương, trở về với cuộc sống cộng đồng; điển hình như các chương trình “Thắp sáng ước mơ những người hoàn lương”, chương trình Mỗi đoàn cơ sở giúp đỡ tối thiểu 1 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng…vv

Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tham gia như thế nào trong việc bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ của đất nước?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là vun đắp những tài năng trẻ; điển hình như việc triển khai Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ năm 1997 đến nay; thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; tổ chức Đại hội tài năng trẻ lần thứ nhất (2009); thành lập Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam (2009); triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để tiếp tục vun trồng, góp phần hình thành những cán bộ quản lý trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, nông dân trẻ giỏi, sỹ quan trẻ giỏi…. như tôi đã đề cập ở trên, Đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các phong trào để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đổi mới công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình gương mặt trẻ thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phát hiện thanh thiếu niên có năng khiếu, tài năng, kịp thời động viên và tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích và cống hiến; thành lập câu lạc bộ các gương mặt trẻ tiêu biểu đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách về tài năng trẻ.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Minh (thực hiện)

loading...
loading...

Phóng sự - Điều tra

Người tốt - Việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản