06:00 18/06/2013

VPBank tài trợ vốn cho lĩnh vực sản xuất y dược

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ký thỏa thuận hợp tác trên 4 lĩnh vực: Dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trên 4 lĩnh vực: Dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.


Cụ thể, VPBank sẽ tài trợ vốn lưu động bổ sung vốn kinh doanh thường xuyên cho các cơ sở kinh doanh thuốc, tài trợ phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, tài trợ vốn trung và dài hạn để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nhà xưởng và các hạng mục tài sản cố định khác phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh thuốc. Ngoài ra, VPBank còn tài trợ dự án xây dựng Trung tâm thử tương đương sinh học BA/BE cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho đối tác.


Về phía Cục Quản lý Dược, cục và các công ty thành viên sẽ sử dụng dịch vụ tài khoản của VPBank, bao gồm tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và các loại hình tài khoản ưu đãi khác theo nhu cầu của các cơ sở kinh doanh thuốc; dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế của VPBank dưới các hình thức: thanh toán tại quầy, thanh toán chuyển khoản trong/ngoài hệ thống, chuyển tiền bằng điện, nhờ thu, thư tín dụng… trong các giao dịch phục vụ cho hoạt động kinh doanh.


Lãnh đạo VPBank cho biết, VPBank cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Cục Quản lý Dược và các công ty thành viên tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của VPBank một cách thuận lợi, nhanh chóng với mức phí dịch vụ ưu đãi.


Minh Phương