10:09 18/10/2018

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo tại Đại hội đồng LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 17/10, Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính (Ủy ban 2) thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thảo luận đề mục “Xóa nghèo và các vấn đề phát triển khác” trong chương trình Nghị sự của ĐHĐ khóa 73.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện VN tại LHQ đã phát biểu tại phiên thảo luận chung của Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính thuộc Đại hội đồng LHQ khóa 73. Ảnh TTXVN phát

Tại phiên thảo luận, các nước chia sẻ kinh nghiệm quốc gia trong xóa đói giảm nghèo, nêu các thách thức đối với nỗ lực này trên bình diện quốc tế và ở từng quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh thách thức về thiếu nguồn lực. Quan điểm chung của các nước đều cho rằng xóa nghèo là mục tiêu bao trùm nhất, có tính quyết định đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững khác.

Để đạt mục tiêu xóa nghèo dưới mọi hình thức, cần có những chiến lược phát triển phù hợp, cân bằng trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Các chính sách xã hội nhằm đảm bảo an sinh, cung cấp dịch vụ công cơ bản, thúc đẩy bình đằng giới… có vai trò quyết định đối với tính bền vững của tăng trưởng kinh tế, xóa bỏ bất bình đẳng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự hỗ trợ về nguồn lực từ các quốc gia phát triển đối với các nước đang phát triển, chuyển giao công nghệ và xóa bỏ hố ngăn cách về khoa học - kỹ thuật - sáng tạo giữa các quốc gia và trong phạm vi các quốc gia.

Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã có bài phát biểu nêu các thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo; những thách thức lớn mà Việt Nam đang đối mặt trong việc thực hiện xóa nghèo hoàn toàn, bao gồm tái cấu trúc nền kinh tế, tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, duy trì các thành quả trong xóa đói nghèo, tránh “tái nghèo”, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội, “để không ai bị bỏ lại sau”, đặc biệt là các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa…

Việt Nam cũng kêu gọi LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu xóa nghèo, thông qua việc cung cấp nguồn lực, tư vấn chính sách tổng thể, làm cầu nối với các định chế tài chính quốc tế… Bài phát biểu đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Hải Vân (TTXVN)